Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ:

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

 • Biết, hiểu và có thể trình bày rõ các nguyên lý, phạm trù, qui luật của phép biện chứng và vận dụng được trong phân tích hiện thực;
 • Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nghiên cứu khoa học

 • Hiểu và xác định được vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong nghiên cứu khoa học; xác định phương pháp và giải pháp để giải quyết vấn đề; biết cách triển khai và điều chỉnh giải pháp trong quá trình ứng dụng thực tiễn.

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết, thông tin cao hơn về chuyên ngành

 • Kiến thức sâu và hiểu biết phương pháp luận khoa học về chuyên ngành;

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

 • Khả năng phân tích, xử lý những vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng tự học, tiếp tục nghiên cứu độc lập;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu;
 • Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

Kỹ năng ngoại ngữ

 

Kỹ năng tin học

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến hoạt động chuyên môn.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

 • Tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;
 • Tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học thuật, nghiên cứu và làm việc hằng ngày.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

 • Tinh thần tập thể, thái độ sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng kiến thức chuyên môn để phục vụ các yêu cầu của Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể;
 • Ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề khó khăn, rắc rối của cộng đồng xã hội;
 • Ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và xã hội khi nghiên cứu, thiết kế các giải pháp hoặc các hệ thống truyền tin vì một mục tiêu phát triển bền vững.

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

 • Chuyên viên thiết kế, vận hành, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
 • Tạo lập công ty và/hoặc thương hiệu riêng;
 • Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu liên quan.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học lên trình độ cao hơn; có công trình nghiên cứu công bố

 • Tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước;
 • Thực hiện các nghiên cứu sâu và/hoặc có công trình nghiên cứu khoa học/sản phẩm ứng dụng được công bố trên các tạp chí và hội thảo ngành.