Nhảy đến nội dung
x
Lịch đăng ký học phần HK2/2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần HK 2/2023-2024 như sau:

  • Đối tượng: Học viên thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ
  • Đợt 1: Từ 08h00 ngày 01/12/2023 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 04/12/2023 (Thứ 2)
  • Đợt 2: Từ 08h00 ngày 22/12/2023 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 25/12/2023 (Thứ 2)

 Lưu ý: 

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK2/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK2/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 đợt bổ sung
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2021 - 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2021 - 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2021 - 2022
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2021 - 2022
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong HK2/2020 - 2021 (đợt vét)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2020 - 2021 (đợt vét)
Subscribe to đăng ký học phần