Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên 4+1, Học viên sau đại học; 
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: 08h00 ngày 12/7/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 14/7/2024.

Đối với sinh viên chưa ghi danh chương trình 4+1: 

Hướng dẫn ghi danhxem tại đây;

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

  • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên chưa đăng ký ghi danh chương trình 4+1 thực hiện ghi danh mới đăng ký học phần. Sinh viên thực hiện đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong Hệ thống thông tin sinh viên;
  • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh (sau khi sinh viên ghi danh thành công).

*Lưu ý:

- Kiểm tra tiến độ đào tạo trên chương trình đào tạo TẠI ĐÂY.

- Tham khảo Thời khóa biểu trên Website Phòng Sau đại học. Học viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần. Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm học khác nhau.

- Hướng dẫn đăng ký học phần TẠI ĐÂY. Anh/Chị vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

- Anh/Chị tham gia đăng ký học phần đúng theo khoảng thời gian quy định. 

- Nhóm học phần đầy sĩ số sẽ không cho phép đăng ký.

- Xem thời khóa biểu tổng quát trên Hệ thống thông tin học viên để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công.

- Học viên hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. Nhà trường sẽ xử lý học vụ đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo Quy định.

 

Học viên nếu có nhu cầu đăng ký các học phần không nằm trong TKB HK1/2024-2025 vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa chuyên môn để được tư vấn, hỗ trợ.

Sinh viên, Học viên đã học đủ các học phần theo đúng tiến độ đào tạo quy định của Nhà trường vui lòng bỏ qua thông báo này.