Nhảy đến nội dung
x
HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TẠI TDTU

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TĐTU) cấp học bổng bằ

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (giai đoạn 2019- 2024) và Kế hoạch phát triển của Trường giai đoạn 2025-2030

Ngày 28/6/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

Tư vấn tuyển sinh sau đại học 2024 trên nền tảng trực tuyến (đợt 1)

𝐓𝐃𝐓𝐔 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌 | TƯ VẤN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2024 🎓