Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)
Thông báo về việc tạm dừng học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 đến ngày 7/3/2021
Tạm dừng học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 đến ngày 7/3/2021
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)
Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng toàn phần cho cựu sinh viên người Lào đợt tuyển sinh cao học tháng 12/2020
Phòng Sau đại học (SGS) có buổi phỏng vấn với Tuetakoun Aphisith – học viên người Lào xuất sắc được nhận học bổng toàn phần trong đợt tuyển sinh bậc cao học của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Lưu học sinh sau đại học tham gia học tập thực tế tại cơ sở Bảo Lộc
Đây là cơ hội để sinh viên và LHS tham quan và tìm hiểu thêm về các cơ sở khác của TDTU, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam,...
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình sau đại học
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1
Thông báo về việc tăng cường chống dịch COVID-19 trong Trường học
Thông báo về việc tăng cường chống dịch COVID-19 trong Trường học
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Subscribe to TDTU