Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 25/09/2020)

Vào lúc 8h00 ngày 25/09/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

 

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176011021 Đặng Quang Trung 20/12/1992 Xây dựng phương án ứng phó sự cố khẩn cấp trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành và bảo trì thang máy; nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam