Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán ngày 14/06/2024

Vào lúc 13h30 ngày 14/06/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán (8340301)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán ngày 14/06/2024

Vào lúc 14h00 ngày 14/06/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kế toán (8340301)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2024)

Vào lúc 08h00 ngày 24/05/2024 tại Phòng F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2024)

Vào lúc 09h00 ngày 24/05/2024 tại Phòng F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (24/05/2024)

Vào lúc 08h30 ngày 24/05/2024 tại Phòng F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh 

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201801002 Nguyễn Trần Trâm Anh 21/10/1995 Vai trò của sự chứng thực người nổi tiếng đến mối quan hệ với ý định mua mỹ phẩm tại Việt Nam
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học (18/05/2024)

Vào lúc 13h00 ngày 18/05/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học 

MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
201802003 Vũ Ngọc Hải 4/24/1994 Nghiên cứu chế tạo sợi nano-micro PVA/Chitosan có chứa ciprofloxacin định hướng ứng dụng cho băng vết thương
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Luật kinh tế (ngày 16/05/2024)

Vào lúc 08h30 ngày 16/05/2024 tại Phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Luật kinh tế

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202812029 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/27/1993 Hoạt động quảng cáo thương mại trên truyền hình theo pháp luật Việt Nam
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường ngày (24/04/2024)

Vào lúc 08h30 24/04/2024 ngày 24/04/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường ngày (24/04/2024)

Vào lúc 08h30 ngày 24/04/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

202810006

Phan Hà Phương

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện ngày (25/05/2024)

Vào lúc 14h30 ngày 25/05/2024 tại F310, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện (8520201)
 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

Subscribe to bảo vệ luận văn