Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 12/09/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 12/09/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176007004 Lê Xuân Đệ  05/05/1987 Định lý Hahn – Banach và ứng dụng
2 176007009 Trần Thị Huệ 20/01/1979  Định lý Stampacchia và Lax – Milgram 
3 176007018 Lê Hoàng Sơn 16/02/1984 Tìm hiểu tính không chỉnh của một số phương trình vi tích phân
4 176007008 Hồ Văn Hợp 06/06/1985 Dạng chính tắc Jordan và ứng dụng