Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ kết hợp tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học và gặp gỡ khoa/viện chuyên môn đợt 1/2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ KẾT HỢP TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TRÍCH DẪN KHOA HỌC VÀ GẶP GỠ KHOA/VIỆN CHUYÊN MÔN ĐỢT 1/2021.

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 • Mục đích:
  • Trang bị cho học viên, nghiên cứu sinh kiến thức về nguyên tắc trong trích dẫn và kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong nghiên cứu khoa học;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau;
  • Tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm khoa sinh hoạt/thông báo những thông tin cần thiết cho học viên, nghiên cứu sinh;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh được tham quan Trường.
 • Yêu cầu:
  • Tất cả học viên, nghiên cứu sinh đều được/phải ít nhất 01 lần tham dự chuyên đề Trích dẫn khoa học;
  • Tất cả học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 12/2020.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Thời gian: Ngày 30 và 31/01/2021 (Thứ 7 và Chủ nhật).
 • Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng tham gia: Học viên, nghiên cứu sinh của TDTU.

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

 • Ngày 30/01/2021:
  • 09h15 - 09h30: Học viên/nghiên cứu sinh tập trung điểm danh;
  • 09h30 - 10h45: Phổ biến quy chế học vụ tại Hội trường 10F;
  • 10h45 - 11h30: Gặp gỡ Khoa/Viện chuyên môn (địa điểm: Khoa/Viện chuyên môn sẽ thông báo sau);
  • 13h00 - 15h00: Lễ Khai giảng tại Hội trường 10F;
  • 15h00 - 17h00: Chuyên đề về Trích dẫn khoa học tại Hội trường 10F;
 • Ngày 31/01/2021:
  • 07h30 - 09h00: Tập huấn sử dụng thư viện tại Hội trường 10F;
  • 09h00 - 11h00: Tham quan trường;

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 • Ngày 04/01 - 08/01/2021: Học viên, nghiên cứu sinh đăng ký tham gia tại đây ;
 • Ngày 22/01 - 23/01/2021: Học viên, nghiên cứu sinh mới trúng tuyển thực hiện đăng ký tham dự: tại đây
 • Trước ngày 26/01/2021: Phòng Sau đại học thông báo danh sách tham gia chính thức;
 • Ngày 30 - 31/01/2021: Tổ chức các hoạt động.