Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 20/11/2021)

Vào lúc 14h00 ngày 20/11/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004002 Lê Thị Thảo Loan 30/11/1989 Nghiên cứu đánh giá các đặc tính cơ - ẩm - nhiệt của vật liệu đất không nung - Ứng dụng cho công trình thân thiện môi trường