Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 14/05/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 14/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009029 Trịnh Thị Thùy Trang 03/04/1983 Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
2 186009033 Nguyễn Ngọc Việt 18/05/1977 Yếu tố tác động đến quyết định nhận trợ cấp một lần của người lao động tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
3 186009034 Nguyễn Thị Thúy Vy 27/09/1994 Xu hướng sinh con của lao động nữ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
4 186009118 Lê Thị Thủy 09/11/1989 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại Phường 3, thành phố Vũng Tàu)
5 186009113 Trần Thanh Tâm 21/09/1983 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Giày Uy Việt - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6 186009038 Nguyễn Đức Chí 09/09/1979 Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định: Nghiên cứu trường hợp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định