Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 15/04/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 15/04/2021 tại phòng B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009115 Lê Thị Loan Thảo 30/01/1978 Việc làm của lao động nữ nông thôn ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2 186009066 Trần Trung Tấn 20/09/1979 Yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào hoạt động du lịch tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
3 186009110 Lê Thị Phương 03/05/1985 Tác động của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến đời sống người dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nghiên cứu về đời sống vật chất)
4 186009114 Huất Thái Phương Thảo 10/07/1991 Đời sống của phụ nữ làm mẹ đơn thân tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5 186009117 Nguyễn Mai Thư 06/05/1988 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu