Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ trực tiếp

Căn cứ Công văn khẩn số 1726/UBND-VX ngày 27/5/2021 của UBND TP.HCM về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM,

Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, trước diễn biến ngày càng có chiều hướng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, Phòng Sau đại học thông báo tạm ngưng phục vụ trực tiếp kể từ ngày 28/05/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Người học liên hệ với Phòng Sau đại học thông qua email sdh@tdtu.edu.vn để được hỗ trợ.

 

Thẻ