Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 21/12/2022)

Vào lúc 13h45 ngày 21/12/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 201804003 Nguyễn Ngọc Tuấn 20/12/1982 Nghiên cứu ứng dụng một vật liệu từ công nghệ nano trong việc phát triển vật liệu xây dựng