Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 05/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 05/10/2022 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201812007 Hoàng Thị Hồng Lĩnh 24/10/1996 Áp dụng pháp luật trong thực hiện hợp đồng thương mại khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản
2 201812011 Nguyễn Thúy Nga 03/08/1982 Doanh nghiệp xã hội có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
3 201812059 Huỳnh Thị Lâm 11/03/1997 Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của cá nhân từ thực tiễn tại tỉnh Phú Yên