Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 14/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 14/01/2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018002 Vũ Thị Dung 16/02/1983 Ảnh hưởng của phương pháp viết theo quá trình đối với kỹ năng viết tiếng Anh của học sinh lớp 11 tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Gia Lai
2 186018011 Trần Đại Nghĩa 03/11/1986 Áp dụng journal writing trong việc cải thiện khả năng viết tiếng Anh của học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, tỉnh Gia Lai
3 186018017 Nguyễn Thị Thái Thủy 24/10/1977 Nhận thức của giáo viên về việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong các tiết học nói tại các Trường Trung học phổ thông ở tỉnh Gia Lai, Việt Nam