Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu sinh Babalola Olusola Emmanuel (quốc tịch Nigeria) ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 05/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Babalola Olusola Emmanuel (Mã số NCS: 196204003), ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài luận án “Nghiên cứu khả năng chống cháy của bê-tông tái chế” (Fire resistance performance of recycled concrete) dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Minh Tùng (TDTU) và TS. Lê Đức Hiển (TUTU). Đây là luận án tiến sĩ đầu tiên của ngành Kỹ thuật xây dựng - Khoa Kỹ thuật công trình được đánh giá cấp Trường.

NCS. Babalola Olusola Emmanuel (quốc tịch Nigeria), đã trúng tuyển vào TDTU khoá tuyển sinh tháng 9 năm 2019. Trước khi bảo vệ luận án cấp Trường, NCS đã hoàn thành 12 tín chỉ học phần trình độ tiến sĩ, 06 tín chỉ chuyên đề tiến sĩ, 04 tín chỉ tiểu luận tổng quan, hoàn thành bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn và phản biện độc lập. Trong quá trình nghiên cứu của mình, NCS đã công bố 05 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín.

Tại buổi bảo vệ luận án, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao những đóng góp của đề tài vào kiến thức về bê tông chứa cốt liệu tái chế. Đây như một giải pháp thay thế bền vững cho cốt liệu tự nhiên trong ngành xây dựng, tạo ra dữ liệu liên quan về tính chất cơ học của bê tông cốt liệu tái chế (RAC) khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, thiết lập các mức thiết kế hỗn hợp tối ưu có thể được điều chỉnh để tạo ra RAC với hiệu suất chống cháy tốt hơn và đề xuất các mô hình số với độ chính xác dự đoán cao để xác định các đặc tính cơ học còn lại của RAC khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Tất cả điều này sẽ hỗ trợ đáng kể cho thiết kế an toàn cháy nổ hiệu quả của các cấu kiện kết cấu bê tông được sản xuất bằng bê tông cốt liệu tái chế.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn thông qua với tổng số phiếu 07/07 thành viên hội đồng có mặt.

Một vài hình ảnh Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường ngày 05/8/2023:

PGS. TS. Ngô Lê Minh – Q. Trưởng phòng Sau đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố Quyết định thành lập Hội đồng.

PGS.TS. Bùi Lê Anh Tuấn, Trường ĐH Cần Thơ - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi bảo vệ luận án.

NCS. Babalola Olusola Emmanuel trình bày luận án trước Hội đồng bằng tiếng Anh.

PGS.TS.Nguyễn Mạnh Tuấn, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM, uỷ viên phản biện 1 nhận xét luận án.

PGS.TS. Châu Đình Thành, Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. HCM, uỷ viên phản biện 2 nhận xét luận án.

PGS.TS. Huỳnh Trọng Phước, Trường ĐH Cần Thơ, uỷ viên phản biện 3 nhận xét luận án.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước, Trường ĐH Mở TP. HCM, uỷ viên cho ý kiến nhận xét luận án.

TS. Trần Thanh Danh, Trường ĐH Mở TP. HCM, uỷ viên cho ý kiến nhận xét luận án.

TS. Bùi Quốc Bảo, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, uỷ viên, thư ký cho ý kiến nhận xét luận án.

TS. Trần Minh Tùng, giảng viên hướng dẫn của NCS nhận xét về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng NCS. Babalola Olusola Emmanuel.