Nhảy đến nội dung
x
[VIỆN IBEP] KHÓA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ
Tháng 11, Viện IBEP cùng GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn tổ chức khóa học “Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế” với mục tiêu chính là trang bị kiến thức về quy trình và nguyên lý nghiên cứu khoa học, và kỹ năng soạn bài báo khoa học thích hợp cho công bố quốc tế.
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học tính toán (ngày 10/09/2022)

Vào lúc 14h00 ngày 10/09/2022 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học tính toán. 

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 09/2022

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 09/2022

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023 (đợt bổ sung)
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2022 - 2023
Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 06/2022

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 06/2022