Nhảy đến nội dung
x
Thời khóa biểu ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2019
Thời khóa biểu ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2019
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 06/2019
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đợt tuyển sinh tháng 06/2019
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019
Thông báo học bổng tiến sĩ 2019

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SĨ

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2018 thông báo lịch thi tuyển sinh như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh chuyên ngành Luật kinh tế
Thông báo về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh chuyên ngành Luật kinh tế
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Tuyển sinh sau đại học năm 2018 ngày 08, 09/12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Thông báo về việc nhận Giấy báo dự thi đợt tuyển sinh tháng 06/2018
Thông báo về việc nhận Giấy báo dự thi đợt tuyển sinh tháng 06/2018
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển chương trình sau đại học đợt tuyển sinh tháng 06 năm 2018
Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi chương trình sau đại học đến hết ngày 19/05/2018
Subscribe to tuyển sinh