Nhảy đến nội dung
x

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

 • Thí sinh tra cứu kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022: tại đây;
 • Thí sinh nhận phiếu báo điểm vào ngày 15/10/2022 tại Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam);
 • Thông tin về việc tiếp nhận đơn phúc khảo:
  • Thời gian: từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 13/10/2022;
  • Địa điểm: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam);
  • Phí phúc khảo: 100.000 đồng;
  • Mẫu đơn phúc khảo tại đây;
  • Công bố kết quả chấm phúc khảo sau ngày 21/10/2022.
 • Thí sinh thuộc đối tượng đạt năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ nộp lệ phí dự tuyển theo email hướng dẫn của Phòng Sau đại học.