Nhảy đến nội dung
x
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (xem tại đây).

Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 1 trong HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 1 trong HK2 năm học 2020-2021
Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 12/2020
Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 12/2020
Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Thông báo thời khóa biểu dự kiến Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Thông báo thời khóa biểu dự kiến Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (xem tại đây).

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 12/2019

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học vào đợt tuyển sinh tháng 12/2019 cập nhật vào ngày 22/05/2020 (xem tại đây).

Thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 3 năm học 2019-2020
Subscribe to Thời khóa biểu