Nhảy đến nội dung
x
Lớp tập huấn Chuyên đề "Trích dẫn khoa học"

Chuyên đề "Trích dẫn khoa học'' dành cho bậc cao học

Ngày 28 và 29/07/2018 tại Hội trường 10F, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học" cho học viên.

Lớp tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học" nhằm giúp cho học viên hiểu và biết được mục đích của việc trích dẫn khoa học là nhằm chứng tỏ am hiểu kiến thức thực hiện hành trong chuyên ngành, cung cấp cho những người nghiên cứu khác nguồn gốc của các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu, tôn trọng tác giả của các kết quả nghiên cứu được tham khảo. Đồng thời giúp học viên biết được cách tìm kiếm tài liệu khoa học, trích dẫn khoa học đảm bảo không vi phạm các qui định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ và viết bài báo khoa học.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học":

Lớp tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học" với TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ

TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề "Trích dẫn khoa học"

 

Tiết học tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học"

 

Tiết học tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học"

 

Tiết học tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học"

Tiết học lớp tập huấn chuyên đề "Trích dẫn khoa học"

 

Cô Trịnh Thị Minh Huyền đại diện Ban Giám hiệu nhà Trường gặp gỡ học viên

Cô Trịnh Thị Minh Huyền đại diện cho Ban Giám hiệu nhà Trường gặp gỡ học viên

 

Học viên giao lưu với các Thầy cô phòng Sau đại học, Khoa chuyên môn và các học viên chuyên ngành khác

 

CPR04354.JPG

 

Học viên giao lưu với các Thầy cô phòng Sau đại học, Khoa chuyên môn và các học viên chuyên ngành khác

Học viên giao lưu với các Thầy (Cô) phòng Sau đại học, Khoa chuyên môn và các học viên chuyên ngành khác