Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo Luật Thanh Niên

Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện Luật Thanh Niên 2005 phục vụ xây dựng Luật Thanh Niên (sửa đổi) và phổ biến chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 trong 02 ngày 23 và 24/08/2018.

  • Thứ 5 ngày 23/08/2018: Hội thảo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện Luật Thanh Niên 2005 phục vụ xây dựng Luật Thanh Niên (sửa đổi).
  • Thứ 6 ngày 24/08/2018: Hội thảo phổ biến chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

+ Địa điểm: Hội trường 10F - Cơ sở Tân Phong.