Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc cho phép nghỉ học

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Phòng Sau đại học thông báo tất cả các lớp có lịch học vào chiều ngày 24/11/2018 và cả ngày 25/11/2018 tại cơ sở Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh được nghỉ theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.