Nhảy đến nội dung
x

TOP 10 công bố khoa học chuẩn ISI ở Việt Nam

Qua khảo sát của ISI, trong giai đoạn 1/1/2015 đến 31/5/2018, cho thấy TOP 10 công bố ISI của các cơ sở nghiên cứu và giáo dục ở Việt Nam  như sau:

TT

Tên đơn vị

Tổng số bài ISI trong thời gian trên

1

Viện hàn lâm KHCN Việt Nam

2.396

2

Đại học Tôn Đức Thắng

1.546

4

Đại học quốc gia TP.HCM

1.373

3

Đại học quốc gia Hà Nội

1.234

5

Đại học bách khoa Hà Nội

1.075

6

Đại học Duy Tân

778

7

Đại học sư phạm Hà Nội

407

8

Đại học Cần Thơ

394

9

Đại học Huế

321

10

Đại học kỹ thuật Lê Quí Đôn

250

Chi tiết: Báo Tiền Phong