Nhảy đến nội dung
x

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học đợt tháng 06/2018

Xem kết quả tại đây

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/06/2018 đến ngày 07/07/2018.

Lệ phí phúc khảo 100.000đ/môn. Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Phòng Sau đại học (A305 - Nhà A), Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Mẫu đơn phúc khảo (tại đây)

Thời gian công bố kết quả chấm phúc khảo sau ngày 12/07/2018