Nhảy đến nội dung
x

Các ngành bậc đại học của TDTU được xếp hạng TOP của thế giới

Ngày 3/9/2019, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học theo ngành giáo dục (Field rankings) Năm 2019. Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) có 03 ngành/nhóm ngành được xếp hạng từ 641 đến 679 thế giới, đó là:

  • Ngành khoa học thông tin và khoa học máy tính (Information & Computing Sciences): xếp thứ 641
  • Ngành toán học (Mathematical Sciences): xếp thứ 652
  • Nhóm ngành kỹ thuật (Engineering): xếp thứ 679

Trong đó, TDTU là đại diện duy nhất của Việt Nam được vào Bảng xếp hạng của Nhóm ngành khoa học thông tin và khoa học máy tính.

URAP là tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới có phương pháp đánh giá dựa chủ yếu trên thành tựu học thuật (Academic performance), trong đó số lượng và chất lượng các công bố khoa học đóng vai trò quan trọng nhất.

Dữ liệu xếp hạng được thu thập từ Cơ sở dữ liệu Web of Sciences dựa trên các tiêu chí: tổng số công trình khoa học được công bố, tổng số trích dẫn, chỉ số ảnh hưởng của tạp chí và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Kỳ xếp hạng 2019, URAP thực hiện xếp hạng cho 61 ngành/nhóm ngành của 3.000 đại học trên thế giới, trong đó có 5 ngành có sự xuất hiện của các đại học Việt Nam. Trong bảng xếp hạng này, TDTU có nhiều ngành được xếp hạng nhất so với tất cả các đại học Việt Nam; và đa số là xếp thứ hạng cao.

Trước đó, váo tháng 11/2018, URAP đã công bố kết quả xếp hạng đại học tổng thể, Việt Nam có 07 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng trong bảng này; và TDTU được xếp thứ 2 Việt Nam và thứ 1.422 thế giới.

 

URAP-1.png

TDTU là đại diện duy nhất của Việt Nam vào bảng xếp hạng của Nhóm ngành khoa học thông tin và khoa học máy tính với vị trí 641 thế giới

 

 

 

URAP-2.png

Nhóm ngành kỹ thuật (nói chung) của TDTU được xếp thứ 679 thế giới

 

 

 

URAP-3.png

Ngành toán học của TDTU được xếp thứ 652 thế giới (và đứng thứ 2 VN)

 

Nguồn: https://www.urapcenter.org/Rankings/2018-2019/fields