Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Lúc 08h00, ngày 08/03/2019, tại phòng Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán cho 04 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LV ThS

Ghi chú

166003037

Lê Thị Kim Chi

Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành cao su tỉnh Gia Lai

 

166003036

Nguyễn Trần Thụy An

Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo - Nghiên cứu thông qua các đối tượng đang làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

166003043

Trần Xuân Nhã Khuê

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiếm soát nội bộ tại các đơn vị HCSN trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

166003047

Nguyễn Anh Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phần mềm TABMIS trong quản lý Ngân sách nhà nước tại các Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Nghiên cứu thông qua các đối tượng làm việc tại đơn vị