Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 12/4/2019)

Lúc 13h00, ngày 12/04/2019, tại phòng B211, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán cho 03 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LV ThS

Ghi chú

166003050

Hà Hải Đăng

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện các công ty thuộc nhóm VN100

 

166003010

Nguyễn Huỳnh Nhân

Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ hàng tồn kho tại hệ thống siêu thị Co.opMart

 

1010875K

Nguyễn Tuyết Nhung

Các nhân tố tác động đến tính kịp thời của BCTC công ty ngành hàng tiêu dùng