Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ke-toan

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 18/01/2019)

Lúc 08h00, ngày 18/01/2019, tại phòng Họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kế toán cho 05 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi Chú

1010879K

Phạm Thị Thanh Thúy

Các yếu tố tác động đến  sự hài lòng của người sử dụng hệ thống kế toán trong môi trường ERP - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương

08h00

156003007

Trần Nguyễn Hương Mơ

Đánh giá sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại Cục thuế tỉnh Cà Mau-Thông qua các đối tượng đang công tác tại đơn vị

08h00

156003020

Dương Thị Mỹ Dung

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

08h00

1010865Q

Nguyễn Thị Yến

Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08h00

910574K

Trương Thị Thùy Dung

Các nhân tố ảnh hưởng đến độ tin cậy báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

13h00

156003005

Huỳnh Thị Kim Hướng

Các nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến độ tin cậy báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

13h00