Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-khoa-hoc-may-tinh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 10/03/2019)

Lúc 08h00, ngày 10/03/2019, tại phòng Họp B và Họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Khoa học máy tính cho 10 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Địa điểm

Ghi Chú

166005007

Nguyễn Ngọc Ái

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và mạng tích chập trong nhận dạng phiếu trả lời trắc nghiệm viết tay

Phòng Họp C

 

166005027

Trịnh Quang Thuận

Ứng dụng mạng tích chập trong dự báo tắc nghẽn giao thông

Phòng Họp C

 

166005019

Hồ Nguyễn Công Huy

Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong hỗ trợ chụp hình thẻ tự động

Phòng Họp C

 

166005022

Hồ Ngọc Mai

Phát hiện và nhận dạng loại xe sử dụng kỹ thuật Faster R-CNN

Phòng Họp C

 

166005034

Nguyễn Thị Tường Vy

Mô hình nhận dạng chữ viết tay trực tuyến cho tiếng Việt

Phòng Họp C

 

166005013

Huỳnh Đức Duy

Nhận dạng hành động người bằng kỹ thuật học sâu

Phòng Họp C

 

166005015

Nguyễn Thanh Hiển

Khai thác tập có độ hữu ích cao không cần phát sinh các tập ứng viên

Phòng Họp B

 

156005009

Đặng Thanh Linh Phú

Lựa chọn số lượng cụm cho K-means bằng tiêu chí đánh giá ngoài

Phòng Họp B

 

166005008

Lê Văn An

Nghiên cứu phát hiện Botnet dựa vào phân tích lưu lượng mạng

Phòng Họp B

 

166005032

Phan Quang Vinh

Ứng dụng blockchain cho dịch vụ công trực tuyến tại Khánh Hòa

Phòng Họp B