Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-khoa-hoc-may-tinh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 25/01/2019)

Lúc 08h00, ngày 25/01/2019, tại phòng Họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Khoa học máy tính cho 07 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi Chú

156005013

Bùi Tuấn Tú

Thực hiện ứng dụng thành phần tiếp giáp vào bảng trang trong đơn vị quản lý bộ nhớ

 

166005020

Đỗ Hữu Khang

Bank flipped Linear Address map for image processing applications

 

166005021

Trần Thị Luận

Xác định cụm cú pháp cho văn bản pháp quy Tiếng Việt

 

166005004

Trần Thuận

Nâng cao chất lượng ảnh sử dụng các kỹ thuật học sâu

 

166005012

Hoàng Thị Diệu

Một phương pháp ẩn luật kết hợp nhạy cảm

 

166005023

Nguyễn Thị Nga

Khai thác các luật tuần tự phổ biến trong dãy các chuỗi bằng thuật toán CMRules

 

166005002

Nguyễn Minh Hiếu

Tóm lược văn bản dựa trên tiếp cận trích yếu