Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ky-thuat-dieu-khien-và-tu-dong-hoa

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (ngày 26/01/2019)

Lúc 08h30, ngày 26/01/2019, tại phòng Họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa cho 03 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi Chú

156006004

Kiều Quốc Hưng

Kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng trong nông nghiệp

 

156006005

Nguyễn Thành Quang

Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng các bộ điều khiển mờ

 

166006002

Phan Dũng Liêm

Bộ ước lượng tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha không dùng cảm biến sử dụng bộ quan sát Luenberger