Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Vào lúc 13h30 ngày 28/10/2019, tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài Hội đồng
1 166001067 Bạch Hoàng Lê 30/11/1987 Tác động của bối cảnh tổ chức và công nghệ thông tin đến khả năng chia sẻ kiến thức tại các sở ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 1
2 166001193 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 12/07/1977 Nghiên cứu các yếu tố tiếp thị nội bộ ảnh hưởng đến sự hài lòng, sự cam kết của nhân viên và kết quả kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 1
3 166001093 Võ Thanh Toàn 30/10/1983 Phân tích mối quan hệ giữa sự hài lòng công việc và sự gắn kết công việc của nhân viên ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 1
4 166001165 Choy ReunhoPeter 18/08/1968 Mô hình của lãnh đạo chuyển đổi và ứng dụng trong công ty Lavifood 2

Ghi chú:

  • Hội đồng 1 bắt đầu vào lúc 13h30;
  • Hội đồng 2 bắt đầu vào lúc 15h30.