Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (chiều ngày 23/01/2019)

Vào lúc 13h30 ngày 23/01/2019, tại phòng họp B (B010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn
1 166001189 Nguyễn Thành Lâm Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới sự hiểu biết tốt hơn về động cơ của nhân viên tuân thủ các chính sách bảo mật hệ thống thông tin
2 166001079 Hà Xuân Quý Ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định