Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 19, 20/4/2019)

Ngày 19, 20/04/2019, tại phòng  Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 11 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001054

Lê Anh

Chất lượng dịch vụ trong khu vực công: Trường hợp của phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

08h00, ngày 19/04/2019

166001127

Lê Hoàng Quân

Các yếu tố tạo động lực làm việc của công chức: Trường hợp nghiên cứu tại các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

166001105

Võ Thị Mỹ Ái

Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường làm việc đến sự hài lòng trong công việc của công chức huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

166001140

Nguyễn Thị Thanh Trâm

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

166001181

Trương Công Chương

Đánh giá sự hài lòng của nhà đầu tư đối với việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại tỉnh Bình Định

13h00, ngày 19/04/2019

166001102

Nguyễn Hoàng Vũ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc và hài lòng cuộc sống của nhân viên trong các tổ chức công tỉnh Bình Định

166001182

Võ Thành Duy

Tác động của việc cam kết của giáo viên đến sự nhận thức của học viên đối với chất lượng giảng dạy và sự hài lòng tại Trung tâm dạy nghề & Giới thiệu việc làm Thanh niên Bình Định

166001096

Huỳnh Phan Trung

Ảnh hưởng của công bằng trong tổ chức đến sự cam kết của nhân viên văn phòng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Định

156001002

Văn Quang Huy

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty VietNamMM

08h00, ngày 20/04/2019

166001145

Trần Thị Lan Yến

Tác động của công tác quản trị nguồn nhân lực đến hành vi chia sẽ tri thức của nhân viên Agribank chi nhánh Quảng Ngãi

166001121

Nguyễn Văn Nhạc

Tác động của các yếu tố gây căng thẳng trong công việc đến kết quả công việc của nhân viên tại Ngân hàng BIDV: Trường hợp nghiên cứu tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam