Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 22/03/2019)

Lúc 08h00, ngày 21/03/2019, tại phòng Họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 03 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001095

Lê Minh Triều

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn thương hiệu xe ô tô của người tiêu dùng tại Bình Định

 

166001097

Đặng Minh Tuấn

Phân tích mối quan hệ giữa ý định nghỉ việc, ý kiến của nhân viên, sao lãng công việc, lòng trung thành và cam kết của nhân viên tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định

 

166001099

Trần Thanh Tuấn

Chất lượng dịch vụ trong khu vực công: Trường hợp bộ phận một cửa tại UBND Thành phố Quy Nhơn