Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 25, 27/4/2019)

Ngày 19, 20/04/2019, tại phòng  Họp B (B010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 12 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ và tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

156001014

Đoàn Nhã Trúc

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn khu vực Tp.HCM

08h00, ngày 25/04/2019

166001174

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng của hệ thống kê khai và nộp thuế điện tử đối với các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

166001022

Huỳnh Thị Ngọc Hiền

Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu, chất lượng và giá trị mối quan hệ đến lòng trung thành của khách hàng đối với VNPT tại Bến Tre

166001026

Trần Hoàng Huy

Mối quan hệ giữa niềm tin ở tổ chức và hành vi vượt trội của công chức thuế tỉnh Tiền Giang

166001029

Hoàng Thị Lanh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tại tỉnh Tiền Giang

13h30, ngày 25/04/2019

166001021

Lê Tấn Đức

Những yếu tố gây căng thẳng trong công việc và tác động của nó đến mức độ an toàn và tai nạn lao động công nhân xây dựng tại Tiền Giang

166001030

Nguyễn Thị Mộng Nghi

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng mối quan hệ và rào cản chuyển đổi đến lòng trung thành khách hàng đối với dịch vụ Vinaphone Bến Tre

166003035

Mai Hữu Bích Vân

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng về công việc và kết quả công việc của nhân viên viễn thông: Nghiên cứu tại tỉnh Bến tre

166001152

Lý Thanh Duy

Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết nhân viên tại các công ty truyền thông địa bàn Tp.HCM

08h00, ngày 27/04/2019

166001002

Huỳnh Thị Trúc Giang

Lòng trung thành và sự gắn kết nhân viên tại công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến

166001146

Hồ Bảo Anh

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc của nhân viên trong các nhóm tại công ty VISION CN Việt Nam

166001167

Nguyễn Thị Thúy Phương

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh