Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2019

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2019

STT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Ghi chú
1 22-23/7/2019 Lập danh sách học viên đã bảo vệ thành công luận văn ThS P. Sau đại học Các Khoa  
2 24-25/7/2019 Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp P. Sau đại học Các Khoa/học viên  
3 26-29/7/2019 Tiếp nhận phản hồi từ khoa/học viên P. Sau đại học Các Khoa/học viên  
4 30-31/7/2019 Chuyển danh sách HV đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho P. Tài chính, Thư viện để kiểm tra tình hình học phí, nộp LV tại Thư viện P. Sau đại học P. Tài chính, Thư viện  
5 06-07/8/2019 P. TC chuyển kết quả tình hình học phí về P.SĐH
Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH
P. Tài chính
Thư viện
P. Sau đại học  
6 08-09/8/2019 Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên P. Sau đại học Các Khoa/học viên  
7 12-14/8/2019 Thành lập hội đồng xét TN Ban giám hiệu P. Sau đại học và Các khoa  
8 16/8/2019 Họp hội đồng xét tốt nghiệp Hội đồng tốt nghiệp P. SĐH, Các Khoa  
9 20/8/2019 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp P. Sau đại học Các khoa  
10 23/8/2019 P.SĐH gửi dữ liệu HV tốt nghiệp:
+ P. KT&KĐCL
+ Thư viện, P. QTTB
+ P. Tài chính
+ P. CTHS-SV
+ P. Điện toán máy tính
+ TT HTDN & Cựu sinh viên
P. Sau đại học P. KT&KĐCL;
Thư viện;
P. QTTB;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV;
P. Điện toán máy tính;
TT HTDN & CSV.
 
11 3-6/9/2019 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN P.KT&KĐCL P. TT PC&AN  
12 10/9/2019 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu P. Sau đại học P. CTHS-SV  
13 11/9/2019 P.CTHS-SV in Giấy khen P.CTHS-SV    
14 Dự kiến
20/9/2019
Lễ tốt nghiệp Ban tổ chức sự kiện Các khoa;
P. Sau đại học;
P.CTHSSV.