Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-ke-hoach-to-chuc-tot-nghiep-thac-si

Thông báo hoạt động tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt tháng 9-2019

Căn cứ vào kết quả bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học;

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2019;

Phòng Sau đại học tổng hợp dữ liệu cho đợt xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2019 bao gồm những chuyên ngành sau: Bảo hộ lao động, Kế toán, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng.

Để biết kết quả xét tốt nghiệp, Anh(chị) vui lòng kiểm tra trên hệ thống thông tin học viên.