Nhảy đến nội dung
x

Tra cứu kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học Khóa 2018-2020 (Kỳ tuyển sinh tháng 06/2018)

Xem kết quả trúng tuyển tại đây

Kế hoạch nhập học Khóa 2018-2020 (kỳ tuyển sinh đợt tháng 06/2018)

 •  Nhận Giấy báo nhập học: vào ngày 30/06/2018 (tại địa điểm nộp hồ sơ dự thi).

 •  Đóng học phí và hoàn tất thủ tục nhập học:  vào ngày 11, 12/07/2018. Thủ tục nhập học được ghi rõ trong mặt sau của Giấy báo nhập học.
 • Hồ sơ học viên phải nộp khi làm thủ tục nhập học bao gồm:

  • Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ (tải tại đây).
  • Giấy báo trúng tuyển (nộp lại bảng chính).
  • Photo biên lai đóng học phí.
 • Dự kiến sinh hoạt đầu khóa:  vào ngày 14, 15/07/2018.

 • Học chính thức từ ngày 16/07/2018 (thời khóa biểu sẽ được thông báo sau).