Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 24/07/2020)

Bắt đầu từ 13h30 ngày 24/07/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186001005 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/01/1985 Mô hình ngân hàng xanh và ứng dụng trong bối cảnh ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
2 1010862Q Ngô Minh Tiến 20/05/1991 Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
3 176001017 Đỗ Thị Thanh Phương 05/03/1979 Ảnh hưởng của động lực công đến kết quả làm việc trong ngành BHXH tỉnh Bình Định: Vai trò trung gian của nhận diện tổ chức
4 176001046 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/01/1988 Động lực phục vụ công và kết quả của tổ chức tại các cơ quan hành chính huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định: Vai trò trung gian của hành vi công dân
5 176001013 Nguyễn Thị Miên 10/06/1986 Tác động của trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành của người tiêu dùng: Trường hợp nghiên cứu tại doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định