Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 20/06/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 20/06/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176007024 Mai Lê Thủy 10/10/1981 Đa thức Chebyshev và ứng dụng
2 176007019 Nguyễn Ngọc Sơn 28/07/1982 Phương trình sai phân phi tuyến và ứng dụng
3 176007013 Phan Khắc Hy 04/05/1983 Phương pháp số cho phương trình vi phân có trễ sử dụng đa thức Hermite
4 176007025 Nguyễn Thị Thanh Trâm 04/02/1987 Đa thức Laguerre và ứng dụng giải số phương trình vi phân cấp phân số