Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 26/06/2020)

Vào lúc 8h00 ngày 26/06/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176007020 Nguyễn Quyết Thanh 03/03/1979 Sự tồn tại nghiệm địa phương và các tiêu chuẩn blow-up cho phương trình vi phân cấp 1
2 176007026 Trần Thị Thanh Tú     29/01/1978  Phép biến đổi Fourier và ứng dụng trong việc giải phương trình đạo hàm riêng
3 166007009 Nguyễn Thanh Tuấn 01/01/1990 Một số định lý điểm cố định và ứng dụng của chúng trong phương trình đạo hàm riêng