Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 29/02/2020 và 01/03/2020)

Từ 7h00 ngày 29/02/2020 tại phòng B010 và ngày 01/03/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176009041 Nguyễn Thị Thu Huế 18/04/1974 Tác động của xây dựng nông thôn mới đến đời sống người dân xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định hiện nay
2 176009035 Trương Nữ Tường Vi 23/05/1986 Công tác hòa giải bạo lực gia đình tại cơ sở ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3 186009065 Nguyễn Tiến Sỹ 25/09/1980 Một số vấn đề đặt ra khi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay
4 176009028 Lê Thị Hồng Phong 16/07/1976 Sự chuyển đổi cơ cấu lao động nữ thành phố Quy Nhơn trong quá trình đô thị hóa
5 176009034 Trịnh Thành Trung 18/01/1975 Hiện tượng tự tử trong đồng bào dân tộc Ba Na trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
6 176009026 Phạm Thị Mỹ Nhung 15/05/1977 Việc làm cho thanh niên thành phố Quy Nhơn hiện nay
7 176009024 Nguyễn Trung Nghĩa 22/09/1982 Nhận thức của người dân về tình trạng ngập úng và xâm nhập mặn tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hiện nay
8 176009020 Nguyễn Thị Thanh Hường 05/05/1973 Giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững (nghiên cứu trường hợp đồng bào Ba Na huyện vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định)
9 176009018 Trần Ngọc Hồng 16/12/1972 Sinh kế của người dân tái định cư (Nghiên cứu trường hợp phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
10 176009030 Cao Thị Tường Sinh 20/03/1988 Giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hiện nay
11 176009021 Đặng Hoàn Long 26/11/1992 Tiếp cận tín dụng chính thức của thanh niên nông thôn (Nghiên cứu trường hợp huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)
12 176009029 Đào Thị Thanh Phương 06/05/1983 Chất lượng cuộc sống của phụ nữ cao tuổi tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định hiện nay
13 176009036 Từ Ngọc Vũ 25/07/1982 Nâng cao năng lực sinh kế cho đồng bào Ba Na thông qua công tác khuyến nông, khuyến lâm tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định