Nhảy đến nội dung
x

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 12/2019

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học vào đợt tuyển sinh tháng 12/2019 cập nhật vào ngày 22/05/2020 (xem tại đây).