Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 30/06/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 30/06/2021 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018028 Tiêu Thị Cẩm Linh 10/05/1993 Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng bài viết mẫu kết hợp với hoạt động lưu ý làm công cụ phản hồi cho bài viết IELTS phần 2 của sinh viên
2 186018032 Đỗ Thiên Thanh 07/10/1990 Chiến lược giảng dạy kỹ năng nói được báo cáo bởi giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh ở cấp độ dự bị 1
3 186018036 Nguyễn Thị Ngọc Vi 10/10/1991 Tạo động lực cho trẻ em học tiếng Anh trong lớp học: Một nghiên cứu tại một trường mẫu giáo Việt Nam