Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 27/02/2023)

Vào lúc 14h00 ngày 27/02/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202811006 Hoàng Đình Minh Việt 10/01/1977 Quản lý rủi ro về an toàn hóa chất trong ngành sản xuất thức ăn dinh dưỡng chăn nuôi, nghiên cứu điển hình tại Công ty CP R.E.P Biotech
2 202811004 Hà Văn Trung 30/12/1987 Quản lý rủi ro an toàn giàn giáo tự nâng thi công nhà cao tầng - nghiên cứu điển hình tại Công ty TKC