Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 12/04/2023)

Vào lúc 7h30 ngày 12/04/2023 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201812025 Phạm Thị Thu Hồng 05/03/1982 Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2 201812038 Trương Phụng Tùng Huyên 14/07/1984 Pháp luật về ưu đãi đầu tư và thực tiễn áp dụng tại tỉnh An Giang 
3 196012037 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/08/1997 Pháp luật về thế chấp dự án bất động sản tại các ngân hàng thương mại từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh