Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 03/03/2023)

Vào lúc 13h00 ngày 03/03/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 202807002 Nguyễn Khương Duy 25/08/1989  Hệ động lực không trơn và ứng dụng trong cơ học, mạch điện 
2 202807003 Nguyễn Duy Khang 12/04/1985 Biến đổi Fourier rời rạc và ứng dụng trong xử lý tín hiệu
3 202807001 Châu Sơn Ca  05/05/1984 Một số hệ thống mật mã hóa khóa công khai
4 202807010 Trương Thị Mỹ Vân 09/01/1985 Đa thức bất khả quy và ứng dụng
5 202807008 Nguyễn Đan Thùy    14/09/1986   Một số tính chất nghiệm của phương trình Pell-Fermat và ứng dụng